EMELi liige tunneb ja täidab liidu põhikirja, osaleb aktiivselt liidu tegevuses ning järgib maastikuehitaja kutse-eetikat. 

Liidu liikmeskond koosneb täisliikmetest ja toetajaliikmetest. Liidu täisliikmeks võib olla iga Eestis registreeritud juriidiline või füüsiline isik, kes tegutseb maastikuehituse valdkonnas. Liidu toetajaliikmeks ootame eelkõige isikuid, kes on asunud omandama haridust maastikuehituse valdkonnas. Täisliikmel on õigus osaleda liidu üldkoosolekul hääleõigusega. Liidu täisliikmeks ja toetajaliikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus soovija kirjaliku avalduse alusel.

Kõigil liikmetel on kohustus tasuda liikmemaksu. Täisliikme sisseastumismaks on 50 eurot ning liikmemaks 25 eurot kuus; toetajaliikme liikmemaks on 50 eurot aastas (õpilastel ja üliõpilastel 10 eurot aastas).

Kui oled huvitatud astumast Eesti Maastikuehitajate Liidu liikmeks, täida allolev avaldus.