Hiiumaa Ametikooli eestvedamisel said 24. jaanuaril Järvamaa kutsehariduskeskuses kokku maastikuehitust õpetavate koolide (Räpina AK, Luua MK, Tallinna EK, Hiiumaa AK), SA Innove ning maastikuehitajate liidu esindajad. Kokkusaamise eesmärgiks oli õppekavade muutmine uute kutsestandardite valguses.

Kutsestandardi töörühmas osalenud rääkisid, mida ja miks standardites muudeti ning selle põhjal otsustasid koolide esindajad, et seniseid õppekavasid ei hakata muutma, vaid tehakse täiesti uued. Koolidel on plaanis koostada 3. ja 4. taseme kutseõppe kavad, riikliku õppekavaga on Innove esindaja sõnul plaanis tööd alustada aasta teises pooles.

Kohtumisel käsitleti ka kutseeksami teemat, arutati praktikate läbiviimist ning seda, kuidas liit ja koolid üksteist aidata saavad.