EMEL ei saa ega taha tegutseda üksinda. Teeme koostööd maastikuehitajaid õpetavate kutsekoolide ning Eesti ja välismaa rohesektori ettevõtete ning institutsioonidega.

EMELi liikmed tegutsevad ühises inforuumis ja jagavad omavahel töömaailmas toimuvat. Oleme avatud mitmekülgsetele koostööpakkumistele: arendusprojektid Eestis ja/või välismaal, õpiränded, kutsetegevused, erialaste materjalide publitseerimine ja info jagamine jne.

Anna oma panus Eesti maastikuehituse arengusse!

Võta julgesti ühendust juhatus@maastikuehitajateliit.ee

Partnerid

Edelgran OÜ

Edelgran OÜ on Eesti jae- ja hulgimüügiettevõte, mille üks põhilistest valdkondadest on haljastustooted. Täna võime öelda, et Edelgran pakub üht kõige laiemat dekoratiivkivide ning -killustiku valikut Eestis. Samuti leiab Edelgrani tootevalikust laia valiku murureste, murupiirdeid ja kõike muud, mis haljastusega seondub. Lisaks on Edelgran OÜ valikus ka suur valik keraamilisi grille, mis kaunistavad igat aeda.

https://www.edelgran.eu

edelgran-logo+slogan

Koolid

Rectangle 40

Räpina aianduskool

Rectangle 38

Luua metsanduskool

Rectangle 41

Hiiumaa Ametikool

tallinna-ehituskool

Tallinna Ehituskool

Eesti organisatsioonid ja ettevõtted

Sihtasutus Kutsekoda

Rahvusvahelised organisatsioonid ja ettevõtted

EMEL on alates 12.05.2022 Euroopa Maastikuehitajate Liidu (ELCA) liige. 

https://elca.info

EMEL on esindatud üle-euroopalises ühenduses Yebisu (loodud 2010), kuhu kuuluvad ELCA (European Landscape Contractors Association - Euroopa maastikuehitaja liit) ettevõtted ning kolme riigi haridusinstitutsioonid. Koostöös teadusasutustega töötatakse välja ning arendatakse tööturul hakkamasaamiseks vajalike kompetentside hindamissüsteemi ning -vahendeid.

https://yebisuproject.wordpress.com/

ELCA logo
Rectangle 39

VRJ Group (Soome)

Magnolia Art (Ungari)

L’Orangerie (Prantsusmaa)

Gartenplus gmbh (Saksamaa)

Viridis BVA (Belgia)

M. van der Spek Hoveniersbedrijf B.V. (Holland)

Projektid

image 13

European Green Mastery

Erasmus+ finantseerimisel algas 2019. a jaanuaris projekt "EGREEN+", mis kestab 3 aastat ning mis ühendab kaheksat partnerriiki: Norrat, Austriat, Belgiat, Saksamaad, Hispaaniat, Prantsusmaad, Hollandit ja Eestit.

ET V Rahastanud Euroopa Liit_POS

Landscapers' new competencies for urban greening

EMEL on üheks partneriks OÜ Yebisu Eesti algatatud Erasmus+ rahvusvahelises kutsehariduse väikeprojektis Landscapers' new competencies for urban greening koos Läti Maastikuarhitektide Liidu ja Soome Rohe- ja Maastikuehitajate Liiduga.

Rohepööre on muutnud meie arusaamu keskkonnast ja linnahaljastusest. Kliima soojenemise tõttu kasvab linnade maastikuehituses kiiresti nõudlus uute, kestlike lahenduste järele (näit. vertikaal- ja katuseaiad, uuenduslik sadevete juhtimine, põuakindlus, bioloogilise mitmekesisuse säilitamine ja suurendamine, jpm). Milliseid uusi kompetentse vajavad maastikuehitajad, et muutustega kaasas käia?

Selle rahvusvahelise projekti tulemuseks on täienduskoolituse mudel maastikuehitajate jaoks, kes meie rohekeskkondi rajavad, uuendamaks nende teadmisi, oskusi ja hoiakuid.  Projekti lõpptähtaeg on 30. juuni 2024.

2022-2-EE01-KA210-VET-000100486