Taotluste vastuvõtt 2022. aastaks on lõppenud. Info 2023. aasta taotlusvoorude kohta tuleb jaanuaris.

Alates 02.11.2022 kehtivad uued kutsestandardid kõikidele maastikuehitaja tasemetele!

Kutseeksamite dokumentatsiooni uuendamise lõpptähtaeg on 15.01.2023.

2023. aastal toimuvad kutseeksamid uute standardite ja uute dokumentide alusel. 

Lisainfo kutse@maastikuehitajateliit.ee

Kutse taotlemise tingimused ja juhendid

Kutse andmise kord

Kutsekomisjoni koosseis

Kutseeksami tasud

Kutsetegevuste
koordinaator:

tel. +372 526 4610
kutse@maastikuehitajateliit.ee