2022. aasta maastikuehitaja kutsete esimene taotlusvoor

Oodatud on kõik esmakordsed kutse- või osakutse taotlejad, kutse taastaotlejad ja kutsetaseme tõstjad!

Avalduste tähtaeg: 15. märts 2022

Portfoolio (4. ja 5. tase) tähtaeg: 4. aprill 2022

Vestlused (5. tase): aprill 2022

Vaatlused objektil ja vestlused (3. ja 4. tase): maikuu teine pool (olenevalt ilmast)

Lisainfo kutse@maastikuehitajateliit.ee

Kutse taotlemise tingimused ja juhendid

Kutse andmise kord

Kutsekomisjoni koosseis

Kutseeksami tasud

Kutsetegevuste
koordinaator:

tel. +372 526 4610
kutse@maastikuehitajateliit.ee