Eeltingimused:

1) maastikuehituse või lähedase eriala haridus või
2) kutsealane täiendusõpe või
3) praktilise tööga omandatud kompetentsid vastavalt kutsestandardile

Esitatavad dokumendid:

1) avaldus (otselink allpool)
2) isikut tõendava dokumendi koopia (pass või ID kaart),
3) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

Juhendid ja korrad

Hindamislehed

Kutseeksami tasud

Kutsetegevuste
koordinaator:

tel. +372 526 4610
kutse@maastikuehitajateliit.ee