Eeltingimused:

1) maastikuehituse või lähedase eriala haridus või
2) kutsealane täiendusõpe või
3) praktilise tööga omandatud kompetentsid vastavalt kutsestandardile

Esitatavad dokumendid:

1) avaldus (otselink allpool)
2) isikut tõendava dokumendi koopia (pass või ID-kaart),
3) portfoolio (otselink allpool)
4) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

Juhendid ja korrad

Hindamislehed

Kutseeksami tasud

Kutsetegevuste
koordinaator:

tel. +372 526 4610
kutse@maastikuehitajateliit.ee