Eeltingimused:

1) erialane haridus või kutsealane täiendusõpe;
2) kutsealane töökogemus.

Esitatavad dokumendid:

1) avaldus (otselink allpool),
2) isikut tõendava dokumendi koopia (pass või ID-kaart),
3) portfoolio (otselink allpool),
4) tööandja kinnitus töökogemuse kohta,
5) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta

Juhendid ja korrad

Hindamislehed

Kutseeksami tasud

Kutsetegevuste
koordinaator:

tel. +372 526 4610
kutse@maastikuehitajateliit.ee