Need sõnad lausus Hollandi Wellantcollege’i juhatuse esimees Anne- Marie Moons oma ettekandes Yebisu võrgustiku kokkusaamisel. A. Moons lisas, et veel viis aastat tagasi ei saanud kool selle olulisusest aru, kuid nüüd on mõistetud, et haridus on elukestev areng homse töömaailma jaoks. Selleks tehakse tihedat koostööd Hollandi ettevõtete ja erialaliitudega

Hariduse ja töömaailma koostöö erinevates riikides oli taas üheks teemaks 3.-5. juulini toimunud Yebisu võrgustiku koosolekul, kus osalesid EMEList Raili Laas, Anu Vaagen, Jaanus Lepik ja Andres Vainu. Partnerite arutelust jäi kõlama, et tööandjad võtavad üha rohkem üle koolide rolle, koolitades ise endale tööjõudu ning näidates koolidele, kuidas välja tuua igas õppijas tema potentsiaal ja seda lühikese aja jooksul.

Olulise teemana käsitleti kokkusaamisel väärtuse loomist nii ettevõttes kui ka ühiskonnas laiemalt. See on üks peamisi võimestamise viise: kui töötaja saab aru, mis väärtust ta oma tööga loob, siis on tema töö ka mõtestatud. Hollandi maastikuehitajate liidu tegevjuht Egbert Roozen ütles maastikuehituse sektori väärtuse kohta järgmist: „Rohelus on väärtus, mitte ainult dekoratsioon.“

Igal kokkusaamisel on üheks päevakava punktiks tutvumine vastuvõtva partneri uute tööde-tegemistega. Sel korral uudistati Nicole Slagmoleni ja tema ettevõtte van Senten Groenprojecteni rajatud suurepäraseid aedu ning nauditi Utrechti botaanikaaia ilu.

Järgmine kokkusaamine toimub taas Hollandis Rotterdamis, kus võõrustajaks seekord Hollandi suurim prügiveoettevõtte Irado.