Erasmus+ rahvusvaheline projekt Maastikuehitajate uued oskused linnade rohealade rajamiseks (Landscapers’ new competencies for urban greening  e. LANECO) sai 21.-22. veebruaril Riias avalöögi. Kokku said projektipartnerid Soomest, Eestist ja Lätist. Omavaheline silmast-silma suhtlus ja projekti põhjalik läbiarutamine loovad eelduse edukaks koostööks ja projekti õnnestumiseks.

Eesti Maastikuehitajate Liidu ülesandeks on lähikuudel viia läbi intervjuud, millistest uutest oskustest töömaailmas 3-5 aasta perspektiivis vajaka jääb. Kolme riigi uurimuste kokkuvõttena valitakse üks oskus, millele luuakse täienduskoolituse õppekava. 

Eesti Maastikuehitajate Liidu ülesandeks  on täienduskoolitus rahvusvahelisele maastikuehitajate meeskonnale 2024. aasta kevadel ka reaalselt läbi viia. Objekti asukoht on tõenäoliselt Lõuna-Eestis, lätlastele oli see asukoht meeltmööda 🙂.

Piret Hion, LANECO projektijuht