EMEL soovib koostöös maastikuehituse sektoriga luua intensiivkursused maastikuehitaja baasoskuste (tase 3) omandamiseks. Sinu abi ja koostöö on väga oodatud, et algaval hooajal saaksid juba koolitatud tööjõudu rakendada. Selleks palume, et annaksid märku: 
1. Tööjõuvajadusest ettevõttes algaval hooajal koos täpsustusega (istutusalade, haljasalade rajamine ja hooldamine, sillutise paigaldamine, jms).
2. Valmisolekust ja võimalustest toetada Ukraina põgenike väljaõpet (koolitaja, materjalid, objekt, jms).
 
Palun vasta meie pöördumisele esimesel võimalusel, hiljemalt 14. märtsil kell 10.00 ja täida küsimustik siin
 
Oleme väga tänulikud operatiivse reageerimise eest!
Eesti Maastikuehitajate Liidu juhatus