Eesti Arboristide Ühingul (EAÜ) ja Eesti Maastikuehitajate Liidul (EMEL) on hea meel teada anda, et oleme korraldamas lühikursust standardi “Puittaimed haljastuses” (EVS 939:2020, 1-4) tutvustamiseks ja soovituste jagamiseks hangete korraldamisel.

Kursuse eesmärk on tutvustada uut neljaosalist standardisarja „Puittaimed haljastuses”, millega on reguleeritud istutusmaterjali ja istutustööde ning puuhooldustööde kvaliteet. Ühtlasi antakse standardis juhiseid puittaimestiku hindamiseks, ehitusaegseks kaitseks ning mullatingimuste parandamiseks puude kasvukohas. Nimetatud standard annab hea aluse puittaimedega seotud terminite üheselt mõistmiseks ning seonduvate tööde kvaliteedi paranemiseks. Seega on standard korrektne normdokument ja praktiline töövahend kõigile, kes tegelevad haljasalade, teede ja tänavate, liinikoridoride, trasside jne projekteerimisega, nende rajamise ja hooldusega,  puude ehitusaegse kaitsega, vastavasisuliste hangete koostamise ning tööde järelevalve korraldamisega.

Ühepäevane koolitus toimub MS Teams keskkonnas, Teil on võimalik valida kahe kuupäeva vahel: 02.03.2022 kell 09.00 – 12.00 või 09.03.2022 kell 13.00 – 16.00.

Mõlema päeva täpse ajakava leiad siit: 

Ajakava 02.03.2022: https://www.maastikuehitajateliit.ee/wp-content/uploads/2022/02/Koolituse-ajakava-02.03.2022.pdf

Ajakava 09.03.2022: https://www.maastikuehitajateliit.ee/wp-content/uploads/2022/02/Koolituse-ajakava-09.03.2022.pdf

Kursuse viivad läbi järgmised lektorid:
Aino Mölder, Luua Metsanduskooli arboristiõppe meisterõpetaja;
Sulev Järve, arborist-konsultant;
Arne Oad, arborist ja puittaimede hindaja;
Diana Roolaid, Pirita Linnaosa Valitsuse Linnamajanduse osakonna juhataja;
Tarmo Loid, EMEL juhatuse liige, Räpina Aianduskooli õpetaja.

Koolituse maksumus on 50 €, mille palume tasuda ette, arve alusel.
Palume registreeruda järgneva lingi kaudu hiljemalt 21. veebruarini (k.a) 2022. a https://forms.gle/R72RMzPSCZPY1KCy7 

Koolituse aluseks olevat standardit saab osta Eesti Standardikeskuse e-poest: https://www.evs.ee/et/search?OnlySuggestedProducts=false&query=evs+939 

Kohtumiseni koolitusel!

Eesti Arboristide Ühingu juhatus
Eesti Maastikuehitajate Liidu juhatus