Yebisu on ühendus, mis on töötanud seni projektipõhiselt. Nii lõppes möödunud aastal kolmas projekt „Yebisu võimestab töötajaid“, mis sai ELi projektide hulgas väga kõrge tunnustuse ning kõrgeima skoori. Ühenduse liikmete omavaheline koostöö on aga osutunud nii edukaks ja vajalikuks, et Hollandis Amersfoortis toimunud koosolekul otsustati, et ühendus jätkab tegutsemist nimetuse all Yebisu 4 ning seda ilma ELi finantstoeta. Lisaks maastikuehitajatele on ühendusega liitunud veel teisigi ettevõtteid, nt maastikuarhitektuuri, prügiveo- ning koolitus- ja konsultatsiooniettevõtted, kutseõppeasutused. Koosolekul otsustati, et koostöö sisuks jääb endiselt üksteiselt õppimine, töö Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku tasemetega, töötajate ettevõtlikkuse kompetentsi arendamine jne.

Järgmine Yebisu koosolek toimub juunis Eestis.

18. jaanuaril toimus Yebisu projektide vedajale André Huigensile pühendatud konverents „Laienda oma silmapiiri“, mille korraldas tema tööandja Wellantcollege. A. Huigens lõpetas töö kolledžis, kus ta oli töötanud üle 40 aasta. Kuna Huigensi tegutsemist on iseloomustanud rahvusvaheline koostöö, koostöö eri riikide ettevõtete ja koolide vahel, siis sellest tulenevalt ka konverentsi pealkiri. Ettekanded ja ümarlauad käsitlesid vastavalt teemat, kui tähtis on inimeste liikuvus, töö- ja õpikogemuse saamine teistes riikides.

Lisaks konverentsile ja koosolekule jäi seekordset kokkusaamist meenutama Hollandit tabanud torm, mis viis autod teedelt ja majadelt katused. Seda tormi võib võtta kui metafoori, et ees on ootamas midagi suurt ja võimsat ….