Kõik väljad on kohustuslikud täita!
  * Mitme valiku tegemiseks, hoia all 'Ctrl/Cmd'

  1) isikut tõendava dokumendi koopia (pass või ID kaart)
  2) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta
  3) tööandja(te) kinnitus(ed) töökogemuse kohta
  4) muud dokumendid

  Mitte avalikustamisel ei saa taotleja ise, tööandjad, järelevalve teostajad ega hangete korraldajad näha kutseregistri registreeringut, mis on mitmetel tegevusaladel tegutsemise eeldus. Kinnituse saamiseks kutseregistri registreeringu kohta tuleb andmetest huvitatul pöörduda põhjendatud taotlusega Kutseregistri poole.

  Kutsetegevuse
  koordinaator:

  tel. +372 526 4610
  kutse@maastikuehitajateliit.ee